Ładowanie...

InHUBitant

Creative Community Evolution to fascynujący projekt, którego częścią stał się Teatr Brama. Drugą połówką inicjatywy jest natomiast Teatr Stella Polaris z Norwegii. Twórcy z obu państw przez dwa lata będą wymieniać się doświadczeniem i wiedzą, a wszystko po to, by angażować odbiorców w jeszcze ciekawsze widowiska. Efekty współpracy zobaczą zarówno mieszkańcy Goleniowa, jak i norweskiego Sandefjord. Wydarzenia zaplanowano na lato 2023 roku, a tymczasem bierzemy się do pracy — czekają nas bardzo aktywne miesiące, z czego niesamowicie się cieszymy.

Wspólnie działamy na rzecz europy zielonej konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Współpraca polsko-norweska w ramach projektu InHUBitant — Creative Community Evolution odbywa się dzięki środkom z Funduszy EOG, będących wkładem Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w umacnianie wartości europejskich i likwidowanie nierówności społeczno-ekonomicznych w państwach członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej. Program „Kultura” umożliwia również umacnianie więzi między współpracującymi państwami. W przypadku projektu InHUBitant współpraca będzie odbywać się na trzech poziomach wymiany doświadczeń między Teatrem Brama a Teatrem Stella Polaris.

Aktualności


Poziom I

Community Hub

Pierwszy etap będzie dotyczył budowania relacji z lokalnymi społecznościami, co zakończy się dwoma produkcjami z udziałem mieszkańców. Community Hub pozwoli również podnieść kompetencje twórców i animatorów w kontekście prowadzenia działalności kulturalnej.

Poziom II

Creative Hub

Drugi etap to przede wszystkim wspólne opracowywanie strategii rozwoju oferty kulturalnej, podczas której twórcy będą wymieniać się metodami pracy twórczej i warsztatem. W tym etapie uczestnicy projektu pochylą się również nad możliwościami rozwoju publiczności.

Poziom III

W trzecim etapie dojdzie do wymiany praktyk i doświadczeń związanych z komunikacją wewnątrz teatru oraz komunikacją między teatrem a lokalną społecznością. W tym celu zostanie wykorzystana niezwykle pomocna technika mapowania społecznego, dzięki której można poznać niemal wszystkie potencjalne zagrożenia i możliwości rozwoju, co będzie doskonałą podstawą do dalszego planowania i działania.

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 w ramach Programu „Kultura”.

Odbieramy telefony i pocztę! Odpisujemy też na mejle.